Pagsulat ng Blog

Hindi ako eksperto sa pagsulat ng blog, at ibig kong matuto sa maraming kabataang adik na adik hinggil dito. Nais kong sagapin ang bagong wika ng teknolohiya at internet, at pag-aralan ang pambihirang halina nito sa madla. Bilang isang tagamasid, marami akong napansing silbi ng blog.

Ang blog ay maaaring ehersisyo ng paghuhubad, at malaya ang awtor na ibunyag ang lahat ng kaniyang baho’t kabuhungan, o bango’t karanasan, habang saksi ang buong daigdig. Maaaring lumampas pa ang gayon sa yugto ng pagsasalsal, na ang bawat akda’y hinugot sa guniguni upang magmukhang makatotohanan at kapani-paniwala. Sa isang panig, may kakayahan ang blog na ipaggiitan ang angking layon at gulantangin ang mambabasa sa pamamagitan ng makukulay na imahen o retrato.

Maaari din itong network ng mga ugnayan, at ang blogista ang tagapag-ugnay, kung hindi man pumalit sa sinaunang umalohokan, na tagapaghatid ng babala, balita, at tsismis. Napakahalaga kung gayon ng pagkawing (i.e., link) sa ibang blogista, upang ang isang akda ay makaabot sa maraming tao sa mabilis na paraan. Nakatutulong ang blog kahit sa pagpapakilala ng iba pang websayt, at malas na lamang ang sinumang ibig magsarili o galit sa mundo.

Blog ang imbakan ng mga personal na tala, at walang pakundangan itong maghayag sa ibang tao na para bang ang taong iyon ay kaibigan o kakilala kahit ni wala siyang kaugnayan sa blogista. Gayunman, hindi na mananatiling nasa antas iyon ng personal, dahil sa oras na tumugon ang mambabasa at mag-iwan ng puna ay nagkakaroon ng kisapmatang diyalogo ang blogista at ang mambabasa.

Blog ang malayang lunan ng mga seryosong usapan, na ang layon ay abutin ang maraming tao na salat sa impormasyon hinggil sa partikular na larang, gaya ng panitikan, agham, at iba pang aspekto ng lipunan. Hindi dapat minamaliit ang blog, dahil kung minsan, ang laman at anyo nito ay nakahihigit sa mga sanaysay na nalalathala sa magasin, diyaryo, at iba pang babasahin.

Ang blog ay maaari ding gamitin sa pagsusulong ng ideolohiya at pananalig, at kung minsan, ang dating nanggagalaiting protesta na matatagpuan lamang sa sirkulo ng lihim na kilusan ay lumilitaw upang himukin ang malawak na publiko na lumahok sa makukulay na demostrasyon.

Blog ang ruweda ng paglalathala, at ang panitikan ngayon ay hindi na lamang maaasahan sa tradisyonal na palimbag o pabigkas na anyo, bagkus sa di-kumbensiyonal na paraan. Mailalathala sa blog ang mga tula, kuwento, sanaysay, o nobela. Ang panganib lamang ay nasa malaganap na plahiyo o pangongopya ng iba upang gamitin ang iyong akda nang walang pahintulot at pagkakitaan at maging tulay ng balighong kasikatan.

Magagamit ding taktika sa promosyon ang blog, at ang malalaking korporasyon ay maibabandila ang mga sariling produkto upang lumikha ng pangangailangan sa panig ng mga tao. Kung paano sasagapin iyon ng publiko ay iba nang usapan.

Blog din ang alternatibong raket ng mga manunulat, at maituturing na lehitimong larangan ng pagkakakitaan. Mahalaga kung gayon ang dami ng hits at kawing, at dami ng anunsiyo gaya ng sa google ads.

Marami pang silbi ang blog, at kung bakit nakaaadik ito ang isa pang penomenong dapat pag-aralan. Sa oras na simulan mo ang pagsulat ng blog ay hindi ka na makalilingon. Mananalig ka na lamang na lalong humusay ka sa pagsulat, luminaw ang pagsasakataga ng diwa, at maabot ang madlang dating watak-watak.

Nawa’y mabuklod ng blog ang mga Filipino, at maging paraan na mag-usap-usap sila sa wika at diskursong matalik sa kanilang puso at alaala. Hindi ito imposible, gaya lamang ng pagbubuo ng blog na ito.

7 thoughts on “Pagsulat ng Blog

  1. Hi, ako po’y bagitong blogista at kasisimula ko lang sa friendster. Ako’y isang rayter na taglish at nakapagpalathala na po ako ng mga akda sa ingglis at tagalog sa mga nasyunal na babasahin kagaya ng Liwayway, PM, Sunday Times Magazin at sa ngayon ako’y correspondent ng Business Mirror at The Pacific Review.

    Nabuglawan ko lang itong blogsite mo at wow, narito pala ang mga akda kong hinahanap.

    Tiyak maaadik ako dito. May ilan na akong nabasa sa tula nyo at nahihilig din ako sa tula.

    Maraming salamat.

    Like

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.