Apat na Tula ni Rumi

Makata, teologo, at hurista si Rumi na ang buong pangalan ay Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhī, na kilala rin bilang Jalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī. Tumanyag siya sa pagsulat ng mga dakilang tulang mistikal, na pinagsasanib ang mga dibinong kaisipan at makalupang hulagway, na pawang umakit ng pansin ng laksa-laksang tao mula sa iba’t ibang panahon. Isinilang siya sa Afghanistan noong 1207, at sa murang edad ay napabilang sa hanay ng mga makatang sufi. Yumao siya noong 1273, at inilibing sa tabi ng puntod ng kaniyang ama. Heto ang apat niyang tula, at nilapatan ko ng salin sa Filipino:

Iniwan mo ako kagabi

Iniwan mo ako kagabi at natulog ka nang mahimbing.
Saan ka, giliw ko, hihimlay, pagdatal nitong takipsilim?
Karugtong ka ng aking buhay, sumapit man ang pagwawakas.
Ibulong sa akin ang lahat nang lumulutang ka sa galak.

Gaano ako katagal

Gaano ako katagal sa apoy mo magniningning?
Gaano ka magtatagal magpapakipot sa akin?
Ilan bang kaibigan ko ang tatalikod sa hiya?
Hanggang kaylan magtitiis? Kaylan ka makalalaya?

Kung mamatay ako

Kung masawi ako sa digma habang lumalaban
Di ako uungol sa takot na ika’y mangamba.
May ngiting yayao, gaya ng bulaklak sa kamay,
mula sa bagsik ng kariktang nugat sa pandama.

Nagagalak ang puso ko

Nagagalak ang puso ko sa hardin ng iyong mukha
At sa pulut na mabagsik ang lasa sa aking dila.
Sumapit man ang pighati, hindi ako magsasakdal,
Kaluguran mo, sinta ko, ang marinig ang sugatán.

(salin sa Filipino ni Roberto T. Añonuevo, at batay sa saling Ingles ni Zara Houshmand)