Corazon

Samot-saring sagisag ang iniluluwal ng iyong pangalan, mga sagisag na lilikhain ng mga tao alinsunod sa kani-kanilang pangangailangan. Maaaring literal na katumbas ka ng puso na nagmula sa isang esposang naghahanap ng katarungan sa pagkakapatay ng kaniyang kabiyak, o kaya’y nanggaling sa dibdib na handang magpalaki ng mga anak sa gitna ng dilim at dumi ng lipunan. Magdadalamhati ang laksang esposa at ina, at maaaring sila’y nawalan din ng kabiyak o anak na dinukot, binihag, binugbog. Ipagugunita ng iyong hulagway at pangalan ang kanilang pagtatangkang kamtin ang katarungan, maging yaon man ay galing sa Mataas na Hukuman o Batas ng Kagubatan. Luluha sila, at ang kanilang kolektibong luha ay aagos sa pangako ng bukang-liwayway. Maglalakad sila nang tahimik, samantalang sumisigaw ang mga bandila na tangan nila. Papalibot sila sa iyo, papalibot ang laksang tinig para ipaloob sa iyo, kaya mapipilitan kang magsalita sa wikang batid nila.

Hanggang himukin ka nila sa larangan ng politika.

Madali kang sagisag ng katapatan at kabanalan, at mahihiya ang mga politiko na marurungis ang kamay at budhi. Ngunit sagisag ka rin ng kahinaan o kamuslakan, kaya pagtatangkaan kang ibuwal sa kudeta ng mga heneral. Sagisag ka ng maylupa na mangangako ng reporma sa lupa, at sagisag ka ring mapupunit sa dibdib ng mga magsasakang sumalubong sa mga punglo, tirgas, at batuta. Sagisag ka ng bagong politiko laban sa bagong lipunan, at sagisag ka ring magtatalumpati ng mga pangako sa wikang banyaga sa harap ng iyong mga kababayan. Dilaw ang iyong pananampalataya, gaya ng iyong damit, at maninilaw ang mga paningin laban sa pula o lungti o bahaghari ng mga kulay na mananalig ng pagbabago alinsunod sa dikta ng negosyo at ugnayang panlabas. Hahanapan ng sagisag kahit ang iyong ngiti o ismid, tutumbasan ng sagisag kahit ang estilo ng buhok at damit, at papalawigin ng sagisag ang inuusal-usal mong demokrasya, demokrasya, demokrasya.

Magiging korona mo ang Aklasang Bayan, saka mo mababatid habang lumalaon na numinipis ang mga tao na dating isinisigaw ang iyong pangalan. Marahil itinatanong mo rin sa sarili kung sagisag ka ng bayan, o kung sagisag ka ng kahit na payak na aklasan.  Gagayahin ka ng isang babaeng masasabik sa kapangyarihan. At ang babaeng ito ang maaaring glorya at sukdol ng demokrasya, hanggang matuklasan mo ang sining ng kaniyang pagsisinungaling. Kung sagisag ka na magiging sagisag din para sa babaeng pangulo, sino ka para magtaka na wala ang puso mo para rito? Tatapatan ka ng sagisag kahit sa iyong pagsasakit nang maringal at tahimik, tatapatan ng sagisag ang mga halik at pagtataksil sa iyo, at kung hindi ka yayao nang maaga, ang iyong pagmamahal ay maaaring magkasungay, saka magpanukala ng umaapoy na Aklasang Bayan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.