Mga Litanya ni Satanas

Salin ng “Les Litanies de Satan” ni Charles Baudelaire mula sa kaniyang aklat na Les Fleurs du Mal (1857)

salin sa Filipino mula sa orihinal na Pranses ni Roberto T. Añonuevo

Mga Litanya ni Satanas

O ang pinakamatalino at pinakamarikit na anghel,
Ang diyos na pinagtaksilan ng tadhana at di-kinilala

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

O Prinsipe ng pagpapatapon, na sinaktan nila,
At laging itinutuwid kang ganap, na isang talunan,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na batid ang lahat, ang hari ng kailaliman,
Ang karaniwang babaylan ng pagkabalisa ng tao,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na nagbubukas ng lagusan ng kalangitan
Kahit sa mga ketongin at itinakwil na palaboy,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na sumisiping sa Kamatayan upang isilang
Ang Pag-asa, ang kalugod-lugod na babaeng baliw,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na lumilikha ng bawal na pagtanaw at payapa
Na isinusumpa ang madla na nakapalibot sa andamyo,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na nakababatid kung saan lupain itinago
Ng selosong Diyos ang mga mamahaling hiyas,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na talos ang mga gawaan ng sasakyang-dagat
Na ang paghimbing ay tumatabon sa tauhang bakal,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na may palad na tumatakip sa gilid ng gusali,
At sa nananaginip nang gising ay tumatawid sa bangin,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na mabisang agimat na nagpapalambot ng buto
Ng ginabing lasenggong sinagasa ng mga kabayo,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na umaagapay sa maysakit na nagdurusa
Ay siyang natutong magtimpla ng salitre at asupre.

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na matimping kasapakat, nag-iiwan ng tanda
Sa noo ng walang awa at hampas-lupang Krosus,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Ikaw na nagsalin sa mata at puso ng mga dalaga
Ng pagsamba sa sugat at pag-ibig sa basahan,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Tungkod ng destiyero, ilaw ng mga manlilikha,
Kumpesor ng binitay at taksil na kakutsaba,

O Satanas, maawa ka sa haba ng aking pagdurusa!

Itinuring na ama ng lahat ng masilakbo ang poot
Na nagpalaho ng Diyos Ama sa Langit ng Daigdig,
O Satanas, maawa ka sa mahaba kong pagdurusa!