Soneto ng Paghihiwalay

Salin ng “Soneto da separação” ng makatang Brazilian Vinícius de Moraes.
Salin sa Filipino ni Roberto T. Añonuevo.

Soneto ng Paghihiwalay

Naghunos na lungkot ang mga halakhak,
Pumuti’t naumid na hamog na natak;
At nagsabula ang tamis ng halik,
Pinalis ng kamay ang dating kaniig.
Nagngitngit na hangin ang kapanatagang
Pinatay ang apoy sa matang sumilay;
At alab ng libog ay naging babala
At ang walang tinag ay naghunos dula.

Walang ano-ano’y napalitan lahat
Ang sinta’y nahubog tungo sa pighati;
Yaong kaluguran ay ano’t iisa.

Matalik sa puso’y lumayo nang ganap,
Lumaboy kung saan ang buhay na hati
At sa isang iglap, wala ang kasama.