Tumatakbong Babae, ni Mary Ann Waters

salin ng “Woman Running” ni Mary Ann Waters.
salin sa eleganteng Filipino ni Roberto T. Añonuevo.

TUMATAKBONG BABAE

Tanaw niya ang konstelasyon ng mga melokoton,
ang mismong berhel na umaangat na tila dragon
na pasan-pasan sa kaniyang likod ang araw,

at tumakbo siya papasok sa liwanag, ang mga sinag
ay pumapaikot sa kaniyang katawan na tila sumabog
siya mula sa malaking bughaw na bilog ng langit.

Pagod na siya sa mga interyor, sa pangangaral
ng alpombra. Pinipili niya ngayon ang mga graba
dito sa gilid ng lansangan,

ang mga pabalat, balahibo, tansan, glab,
at minsan ang buong kamisetang iniuwi sa bahay,
na nilabhan, isinuot, ang damit ng mananakbo

na umibig sa itinakwil, ang lumilihis
na trapiko, ang mga usok, ang mga posibleng
kabiguan ng mga tsuper na nakasilid sa salamin.

"Reach" by Ezekiela

"Reach" (2010), kuhang retrato ni Ezikiela Gonzales.