Dagat ng Malta, ni Anton Buttigieg

Salin ng tula ni Anton Buttigieg ng Malta
Salin sa pandaigdigang Filipino ni Roberto T. Añonuevo,
batay sa bersiyong Ingles ni Francis Ebejer

Dagat ng Malta

Tuwing ililibot ko
sa Malta ang paningin,
ako’y nababalani
sa bughaw niyang matang
nakatitig sa akin.