Ang Tunggák, ni Jacques Prévert

Salin ng “Le Cancre,” ni Jacques Prévert ng France
Salin sa pandaigdigang Filipino ni Roberto T. Añonuevo
  
 Ang Tunggák
  
 Hindi ang winiwika ng kaniyang ulo
 ngunit ang puso niya’y inuusal ang Oo
 sabi niya’y oo sa anumang mahal
 sabi niya’y hindi sa guro
 nanindigan siya
 tinanong siya
 at lahat ng problema’y iniharap
 sinaklot siya ng bunghalit ng halakhak
 at binura niya ang lahat
 ng salita at pigura
 ang mga pangalan at petsa
 ang mga pangungusap at bitag
 at sa kabila ng mga banta ng guro
 na ikinatuwa ng mga prodihiyong musmos
 na may tsok ng bawat kulay
 sa pisara ng kamalasan
 iginuhit niya ang mukha ng kaligayahan. 
Alimbúkad: Changing the world through poetry. Photo by Pixabay on Pexels.com