Pamatbát: Isang Transpormasyon

Pamatbát: Isang Transpormasyon

Roberto T. Añonuevo

Lunday kong aanod-anod, anu’t binanggâ ng trawler!
Pinihaw ng balaklaot at dinala tungong Peking!
Kayâ lamang napanólot ang dayong barkong kay sakím
Nang humihip yaring timog sa pangulo kong inutil....
Alimbúkad: Poetry walking the talk. Photo by Johannes Plenio on Pexels.com