Serbisyo


Kung ibig kunin ang serbisyo ng Alimbukad blogista, gaya sa pagsusulat, pagsasalin, pagtuturo, pagpapayo, at iba pang may kaugnayan sa panitikan, mangyaring sumulat sa a l i m b u k  a d @ y a h o o . c o m.

Sa mga nais magpasalin, ang rate ay ang sumusunod:

Aklat na may 500 pahina pataas (pampanitikan man, gaya ng nobela, o di-fiksiyon, gaya ng awtobiyograpiya)—P1 milyon kada titulo, ngunit ang karapatang-sipi ay mapupunta sa nagpasalin.

Aklat na may 200 pahina (pampanitikan man, gaya ng nobela o koleksiyon ng tula, o di-fiksiyon, gaya ng awtobiyograpiya) —P500,000 kada titulo, ngunit ang karapatang-sipi ay mapupunta sa nagpasalin.

Aklat na may 100 pahina ngunit hindi lalampas sa 130 pahina (pampanitikan man o di-fiksiyon)—P250,000 kada titulo, ngunit ang karapatang-sipi ay mapupunta sa nagpasalin.