Pagkaraang makinig kay Julian Bream, ni Roberto T. Añonuevo

Pagkaraang makinig kay Julian Bream

Roberto T. Añonuevo

Tsinelas sa gilid ng pintuan ang naghihintay marahil sa iyong anino. Isang tasa ng umaasóng kape ang panahon na waring kausap ng naulilang gitara si Fernando o si Mauro, na may halimuyak ng taberna ang alaala ngunit may lawak ng lupalop ang pananabik. Lumilipad ang mga papel, at ang mga nota’y hindi makaliligtas sa matatalas ang pandinig. Ang gabi’y hindi laan sa kabiyak; ang gabi’y paghahanap sa pambihirang tunog na nakababagabag at kumikilapsaw sa puso. Sa loob ng kapilya, ano ang umaalunignig? Maaaring bugso ng malamig na simoy o tikatik ng ulan. Parang magaspang na tunog ng gramopono, ang musika ay sinasaliwan din ng mga lagitik ng nayapakang siit o sitsit ng kuliglig, at likás lámang. Kung hindi’y ang inaasahang masagap sa kinukuyumos na matatandang pahina ang bibitin sa pinilakang kilay at lumalapad na noo. May laud na giniginaw sa makulimlim na silid. At hindi naiwasang ibulalas ng sandali: “Julian, ikaw ba iyan?” Naglaho ang iyong tsinelas, ngunit dumadalaw sa guniguning silid ang ritmo ng mga kaluskos sa sahig.

Alimbúkad: Boundless poetry imagination for humanity. Photo by Sudhith Xavier

“Sa pagitan ng estado at simbahan,” ni Isabella Ramirez

Sa pagitan ng simbahan at estado

ni Isabella Ramirez

Sa pagitan ng simbahan at estado
Ay may kung sinong nagsasalita,
At lumalagom sa wika ng kerubin:

Itindig ang dambuhalang koliseo
Para sa darating na embahador
ng konsiyerto, isports, at politika.

Kaysikip at kayliit ng mga kapilya
Para sa dibinong eroplano, limosin,
At bag na magsasakay sa pananalig.

Kailangan ang pagbubukod kay Cesar
At sa lahat ng kaniyang iniipon
Dahil hindi maluhò ang panginoon.

Sa pagitan ng simbahan at estado
Ay napipiit ang mga tinig sa silid,
At abuloy ang asam ng wari’y berdugo.

Bumabagal ang trapiko ng mga salita,
at isinasahimpapawid ng mga langaw
ang mga nakangangang bungo sa pedestal.

Kayâ may nagsasalita, na marahil
Ay isang anyo ng banal na sanduguan,
At umaasam sa himig ng The Blasters

Para patanyagin ang “Samson et Dalila”
Habang marahang pumapanghi ang gabi                       ,
At humihiyaw ng katarungan ang mga lamok

sa hanggahan ng simbahan at estado.

Koliseo noon, at isang paalala sa magiging basura ngayon.

Koliseo noon, at isang paalala sa magiging basura ngayon.