Pakikiapid, ni James Dickey

salin ng tulang “Adultery” ni James Dickey.
salin sa eleganteng Filipino ni Roberto T. Añonuevo.

Pakikiapid

Nanahan lahat tayo sa mga silid na hindi natin iiwan,
At kakatwang lugar, at makulimlim. Malimit nakadipa
Ang mga Indiyan sa gilid ng mga burol

Habang lumiliwayway at lantad sa Dakilang Espiritu
O gumagaod sa bangka o ninipat sa mga baka sa bato,
Nakatanaw pababa’t taglay ang paningin ng mga bata

Sa di-kalayuan, may mga lalaking nagmamaniobra
Ng pangwakas na pangalahig, na pinaghunos na ginto
Sa kanilang mga palad. Umiiral ang gahiganteng aliw

Sa gayong mga tao, at nag-iisa lamang tayo doon
Sa wakas. Malimit na may panaka-nakang pagluha
Sa panig natin, at may isang madalas patingin-tingin

Sa relong panggalang na nasa kama upang mabatid
Kung ilang oras pa ang natitira. Walang magaganap
Dito walang mangyayari hinggil sa ating piling:

Sa akin na taglay ang madidilim na pamamaraan
O ikaw na ipininid ang sariling sinapupunang
Ikinandado sa singsing ng pumuputok na goma:

Bagaman nagtatagpo tayo, walang magsusupling
Sa ating panig. Ngunit hindi natin isusuko iyon,
Dahil magagapi ang kamatayan sa pamamagitan

Ng nagdarasal na Indiyan, ng malalayong baka,
Ng mga pakasaysayang maso, ng delikadong pulong
Na magdurugtong sa kontinente. Hindi yayao

Ang isa rito hindi mamamatay hindi mamamatay
Habang umiiyak. Mahal ko, ang minamahal ko,
Magkikita tayo sa susunod na linggo

Kapag napagawi ako sa bayan. Tatawagan kita
Kung makatatawag. Mangyaring tangnan ang Sige
Na, O diyos ko, hindi ko na kaya. . . Makinig:

Nagawa natin muli iyon, at nakararaos pa rin tayo.
Umupo at ngumiti. Pagpalain ka nawa
Ng Maykapal. Mahiwaga ang mabagabag sa sala.

Nymphes et Satires, oleo sa kambas, ni William-Adolphe Bouguereau noong 1873

Nymphes et Satires, oleo sa kambas, ni William-Adolphe Bouguereau noong 1873

Tatlong Tula ni Czeslaw Milosz

Makata, kritiko, at nobelista si Czeslaw Milosz na isinilang sa Szetejnie noong 1911. Kabilang sa kaniyang mga akda ang The Usurpers; The Captive Mind; Native Realm; The Issa Valley; at Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision. Kasama sa kaniyang kalipunan ng mga tula ang Bells in Winter; Separate Books; at Unattainable Earth. Nakamit niya noong 1976 ang Guggenheim Fellowship para sa tula at pagsasalin ng tula, at ang Neustadt Gawad Internasyonal para sa Panitikan noong 1978. Noong 1980 ay ginawaran siya ng prestihiyosong Gawad Nobel. Ang sumusunod ay salin ng kaniyang tatlong maikling tula.

Isang Oras

Mga dahong kumikislap sa sinag ng araw, masigasig na sitsit ng bubuyog,
At sa kung saang lampas sa ilog, ang alingawngaw ng gumagalang tinig
At mabagal na pukpok ng martilyo ay nagpapasaya hindi lamang sa akin.
Bago buksan ang limang pandama, at mas maaga sa anumang simula,
Naghintay sila, nakahanda, para sa lahat na itinuturing na mortal ang sarili
Upang mapapurihan, gaya ng ginagawa ko, ang buhay, ang kaligayahan.

Mga Kalihim

Hindi ako higit sa kalihim ng di-nakikitang bagay,
na idinikta sa akin at sa ilan pang nilalang.
Mga kalihim, na parehong lingid, tinahak namin ang lupa
Nang bahagya ang pagkaunawa. Magsisimula sa parirala sa gitna
O wawakasan iyon sa kuwit. At anuman ang anyo nito kapag ganap
Ay hindi na dapat itanong. Hindi naman namin iyon babasahin.

Ang Lungsod

Natuliro  sa galak ang lungsod, na hitik sa mga bulaklak.
Pagdaka’y magtatapos iyon: ang moda, ang yugto, ang panahon, buhay.
Ang sindak at ang tamis ng pangwakas na pagkalusaw.
Hayaang bumagsak ang mga pangunang bomba nang walang pagkaantala.

(salin ni Roberto T. Añonuevo)