Mambabasang Pinoy

Isa sa magagandang lumabas na balita ay ang sarbey na ipinalabas ng National Book Development Board (NBDB) hinggil sa pagbabasa. Ayon sa sarbey, pinipili ng karaniwang Filipino ang magbasa ng mga aklat at iba pang babasahing nasa wikang “Tagalog.”

Tila nagkamali ang gumawa ng sarbey dahil naipagkakamali pa rin ang “Tagalog” bilang wikang pambansa. “Filipino” dapat ang ginamit na salita imbes na “Tagalog.” Ano’t anuman, malinaw sa resulta ng pananaliksik na 50 porsiyento ng populasyong Filipino ay pinipili ang magbasa ng mga aklat na nasusulat sa “Tagalog” (Filipino), at 32 porsiyento niyon ay nais ang gayong mga akda. Samantala, 35 porsiyento lamang ng populasyon ang nagbabasa sa Ingles, at 15 porsiyento niyon ay nakagusto sa Ingles.

Ano ang ibig sabihin nito? Na kahit baligtarin ang mundo, hindi maitatatwa ng mga awtoridad na lumalakas ang wikang Filipino bilang tulay ng pakikipagtalastasan ng buong bansa. Higit pa rito, unti-unting nababatid ng madla na maraming akdang nasusulat sa Filipino ang kapupulutan ng mga hiyas, at dapat tuklasin ng bagong henerasyon ng mga mambabasa.

Sa ganitong pagkakataon, naniniwala ako na kahit sa larangan ng internet, ang Filipino ay mananaig balang araw dahil hinihingi iyon ng bayan at nag-iinit ang marami sa pagsulat at pakikipag-usap sa Filipino na matalik sa kanilang puso.