Tulong sa Pag-aaral


Paano pakikinabangan ang Alimbukad?

Matutunghayan sa blog na ito ang iba’t ibang anyo ng panitikan na maaaring gamiting suplementong aralin sa pag-aaral ng panitikan sa antas man ng elementarya o hay-iskul o kolehiyo. Ang ganitong mithi ay kusang nagmula sa blogista, at upang maging ambag niya sa pakikibakang mapanatili ang pagmamahal sa panitikan, nasusulat man sa Filipino o sa mga wika ng Filipinas, o sa iba pang internasyonal na wika, mulang primarya hanggang tersiyaryang antas ng edukasyon.

Maraming halimbawa tula o tulang tuluyan o kuwento ang mapagpipilian, na ang iba’y mula sa Filipinas at ang iba naman ay isinalin mula sa iba’t ibang wikang internasyonal. Pinili, halimbawa, ang mga tekstong tulang tuluyan upang maging lunsaran ng pagtalakay hindi lamang sa larangan ng panitikan, bagkus hinggil sa kasaysayan, kultura, heograpiya, kasarian, politika, relihiyon, isports, atbp.

Ang mga tulang isinalin sa Filipino at nagmula sa iba’t ibang bansa ay makatutulong nang malaki sa pag-aaral ng pandaigdigang panitikan na itinuturo sa wikang Filipino. Ang mga halimbawang piyesa rito ay hindi karaniwang matatagpuan sa mga teksbuk ng DepEd o CHED, ngunit tiyak namang makatutulong sa pag-aaral at pagpapahalaga sa iba’t ibang panitikan ng daigdig. Kung nais ninyong ilahok sa inyong teksbuk ang mga salin sa blog na ito ay mangyaring sumulat o ipagbigay-alam muna sa tagasalin.

Magagamit din ng mga guro at estudyante ang mga eksperimental na videopoema sa blog na ito. Ang koleksiyon ng Filipino videopoema ay matutunghayan sa link sa youtube. Hinihikayat din ang sinuman na lumikha ng higit na magagandang videopoema batay sa mga tulang nalathala sa Alimbukad.

Inilahok pa sa blog na ito ang mga mapanuring sanaysay, na ang iba’y nagtutuon sa teoryang pampanitikan, kritika, kasaysayang pampanitikan, at iba pang makatutulong kung paano babasahin at pahahalagahan ang isang anyo ng panitikan.

Libre ang download sa mga akda

Totoo, libre ang download sa mga akdang pampanitikang naririto sa blog na ito. Ngayon, kung ibig ninyong magkaroon ng sipi ng aklat, gaya ng Kontra-Prosa, ay sumulat lamang sa awtor at kayo makabibili ng sipi sa pinakamurang halaga. Maaari kayong dumiretso sa MBMR Publishing kung ibig ang maramihang bilang ng sipi para sa mga estudyante at guro sa Filipinas.

Bagaman libre ang mga akda sa blog na ito ay hindi humihingi ng donasyon ang Alimbukad sa sinumang tao o institusyon. Kung magbibigay kayo ng donasyon ay tatanggapin lamang ito kung ito ay nasa anyo ng cash, o kaya’y nasa anyong tulong teknikal.

Patuluyang Proyekto

Ang Alimbukad (www.dakilapinoy.wordpress.com) ay isang patuluyang proyekto na ibinunsod ni Roberto T. Añonuevo may labing-isang taon na ang nakararaan.  Wala sa kaniyang gumanyak para gawin ito, kundi ang simpleng pagmamahal sa panitikan at wikang Filipino.

Mapapansin na inilathala niya sa blog na ito ang karamihan sa kaniyang mga akda, gaya ng mga tula at tulang tuluyan, kritika, kuwento, at ib pa, upang patunayan sa kaniyang sarili na ang mga akdang Filipino ay maaaring ibangga sa internasyonal na larangan. Naniniwala ang awtor, na darating ang sandali, na mapapansin din ang kaniyang mga pagsisikap, at matutuklasan ng daigdig ang mga itinatago niyang hiyas.

Ang Filipino bilang Wika

Sinadya ng awtor na gamitin noon sa kaniyang mga salin ang taguring “salin sa eleganteng Filipino” upang itangi ang uri at tabas ng Filipino sa Alimbukad ay hindi katulad ng mga pabalbal na pagdulog ng ibang manunulat para mapansin lámang.

Hindi nais magpapansin ang Alimbukad. Noon pa inilalaban ng awtor na ang Filipino, sa eleganteng paggamit nito, ay katatagpuan ng pambihirang yaman na pakikinabangan hindi lamang ng mga taal na Filipino, bagkus ng iba pang mamamayan sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Ngayon, ang Alimbukad ay gumagamit sa taguring “salin sa pandaigdigang Filipino,” upang ipamalas na ang Filipino ay lumampas na sa hanggahan nitong teritoryo sa Filipinas, bagkus nasa larangan at antas na ng pandaigdigang paningin.  Sagot din ito sa mga dambuhalang ahensiya na ibig kontrolin ang magiging produksiyon at resulta ng mga akda sa wikang Filipino.

Add a heading